تمرینات فوتبال و فوتسال

پاورقی ورزشی

فوتبال ساحلی (از تاریخچه تا قوانین بازی)

فوتبال ساحلی یکی از انواع ورزش فوتبال است که در ساحل یا بر زمینی پوشیده از ماسه برگزار می‌شود. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی دارد…

فوتسال چیست؟/ آشنایی با قوانین بازی فوتسال

در فوتسال، بازیکن های فوتسال از قواعد خاصی پیروی می کنند. برای یک بازی فوتسال یک داور اصلی و یک کمک داور تعیین می گردد.…