تمرینات فوتبال و فوتسال

تغذیه ورزشی

کاربرد تغذیه در فوتبال در قبل و بعد از مسابقه

فوتبال، ورزشی مبتنی بر قدرت، سرعت و مهارت است که این سه خصوصیت توسط ورزش‌کار میتوانند تحت تأثیر نوع، زمان،…