تمرینات فوتبال و فوتسال

حرکت کششی

کنزیوتیپ

تاکنون ورزشکاران حرفه ای بسیاری مشاهده شده اند که بر بدن خود چسب های رنگارنگی را چسبانده اند. بسیاری از…

چرا بايد حركات كششي انجام دهيم و رعايت چه نكاتي ضروري است؟

کشش مناسب: برای بهره بردن از کشش مناسب بکارگیری روش مناسب ضروری است نکات ذیل را مد نظر داشته باشید.…