تمرینات فوتبال و فوتسال

سوخت و ساز

کنزیوتیپ

تاکنون ورزشکاران حرفه ای بسیاری مشاهده شده اند که بر بدن خود چسب های رنگارنگی را چسبانده اند. بسیاری از…

در مورد سوخت و ساز یا متابولیسم بدن چه می دانید؟

متابولیسم یعنی چه؟ متابولیسم به سیستم بدن مربوط می شود و میزان انرژی که در طول روز با تنفس، هضم،…