تمرینات فوتبال و فوتسال

beach soccer

فوتبال ساحلی (از تاریخچه تا قوانین بازی)

فوتبال ساحلی یکی از انواع ورزش فوتبال است که در ساحل یا بر زمینی پوشیده از ماسه برگزار می‌شود. البته انجام بازی فوتبال در ساحل سابقه طولانی دارد…