تمرینات فوتبال و فوتسال

تاکتیکی و تکنیکی

انواع هافبک در فوتبال

بطور کلی هافبک اتاق موتور هر تیم فوتبال است. و هافبک میانی معمولاً از بازیکن های مناسب در زمین هستند. آن ها…